Art-Photo
Info

Ottawa Fashion Week 2014 Main Page

Pictures of the Ottawa Fashion Week 2014 - Spring/Summer at the Hilton Lac-Leamy.

Photos de la Semaine de Mode d'Ottawa 2014 - Printemps/Ete au Hilton Lac-Leamy.

Designers:

Iman Nakhala (Photos 1-34)

Kania (Photos 35-60)

Jana & Emilia Design Studio (Photos 61-84)

Naike (Photos 85-96)

Rachel Sin (Photos 97-122)

Beaucoup Fashion House (Photos 123-153)

OTTAWA FASHION WEEK

art-photo.ca Instagram art-photo.ca facebook feed